Imprint

Imprint

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke


Rodener Str. 25, D-66740 Saarlouis 
Phone: +49 6831 8909 - 0
Fax:      +49 6831 8909 - 59
E-Mail: info@meguin.de

Meguin GmbH & Co. KG is represented by: Günter Hiermaier, Dr. Uli Weller
Jurisdiction: Amtsgericht Saarbrücken HRA 22043
USt. ID-Nr.: DE 81 3168 454
ILN-Nr.: 40 15838 00000 

Complementary: Meguin Verwaltungs-GmbH
Jurisdiction: Amtsgericht Saarbrücken HRB 15802 

Responsible for contents under § 55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV, Broadcast Services State Treaty): Peter Baumann

Data protection
Mr. Bernhard Witt 
it.sec GmbH & Co. KG 
Einsteinstr. 55, D-89077 Ulm 
Tel.: +49 (0) 731 / 20589 -0 
e-mail: datenschutz@it-sec.de